Wygrana z Bankiem Pekao S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie o ustalenie i zapłatę, ustalił że pomiędzy naszymi klientami, a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu budowlano-hipotecznego. Tym samym umowa jest nieważna. Zasądził od Banku  na rzecz naszych klientów kwotę 442 116,88 zł  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 7 listopada 2020 roku do dnia zapłaty.

wyrok

 

Poprzedni wpis
Jak przygotować się do upadłości Getin Noble Bank S.A.?
Następny wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Menu