Wygrana z Getin Noble Bank S.A.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie Wydział I Cywilny po rozpoznaniu  sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A. w Warszawie
o zapłatę orzekł, że umowa między naszym klientem a Bankiem jest nieważna.  Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 3 137,97 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 marca 2023 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Następny wpis
Wygrana z bankiem Millennium S.A.
Menu