Wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. z siedzibą  w Warszawie ustalił, że umowa między naszymi klientami, a bankiem jest nieważna.  Zasądził od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz klientów kwotę 133 400,14 zł  za jednoczesnym zaofiarowaniem lub zabezpieczeniem zwrotu przez powódkę na rzecz pozwanego kwoty 99 671,35 zł.
wyrok

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Następny wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Menu