Wygrana z Bankiem BOŚ

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego denominowanego, zawartej w dniu 2005 roku przez z pozwanym Bankiem Ochrony Środowiska spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie. Tym samym uznał umowę między naszym klientem a Bankiem za nieważną.
Zasądził od pozwanego Banku Ochrony Środowiska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 317 409,32 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 marca 2023 roku do dnia zapłaty.

wyrok z bankiem BOŚ

Poprzedni wpis
Wygrana z Santander Bank
Następny wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP
Menu