Kolejna wygrana z Bankiem PKO Bank Polski

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym  sprawy  przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu z 2007 r. między naszą klientką a Bankiem. Zasądził od pozwanego  Banku na rzecz powódki kwotę 263 480,91 zł tytułem zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 18 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty.
wyrok

Poprzedni wpis
Czy frankowicze powinni obawiać się roszczeń ze strony banku?
Następny wpis
Wygrana z Getin Noble Bank
Menu