Wygrana z Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu z 2006 roku między Bankiem a naszym klientem. Zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A.na rzecz powódki kwotę 222 734,49 zł tytułem zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 20 marca 2021 r. do dnia 1 czerwca 2021 r.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

 

 

Poprzedni wpis
Kolejna wygrana z Bankiem PKO Bank Polski
Następny wpis
Wygrana z Bankiem PEKAO S.A.
Menu