Wygrana z Bankiem Deutsche Bank Polska

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. ustalił nieistnienie stosunku prawnego w postaci umowy kredytu hipotecznego, która to umowa została zawarta pomiędzy powodem  a pozwanym Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Uznał umowę między naszym klientem, a Bankiem za nieważną.
Zasądził od pozwanego Deutsche Bank Polska  na rzecz powoda kwotę 192.718,08 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty oraz  kwotę 425.282,76 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok z Deutsche Bank Polska

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Następny wpis
Kolejna wygrana z mBank S.A.
Menu