Wygrana z Bankiem Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu numer z 2006 roku i uznał umowę między naszymi klientami a Bankiem za nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda  kwotę 325.414,21 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 września 2022 roku do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Wygrana z Getin Noble Bank S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Getin Noble Bank S.A.
Menu