Wygrana z bankiem Santander Consumer Bank

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Santander Consumer Bank ustalił,  że umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF  pomiędzy naszymi klientami a Santander Consumer Bank  jest nieważna. Zasądził od pozwanego Santander Bank Polska  na rzecz powodów  kwotę 295 588,18 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank
Następny wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Menu