Wygrana z Bankiem PKO BP

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu w sprawy przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna.
Zasądził od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów  w częściach równych kwotę 121.274,32 zł oraz kwotę 42.508,36  CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 24 stycznia 2023 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok z dnia 23.01.2023

Poprzedni wpis
Wygrana z Getin Noble Bank S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem BPH
Menu