Wygrana z Bank Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
o ustalenie i zapłatę, ustalił że umowa między naszymi klientami i Bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego Banku Millennium na rzecz powodów  do ich majątku objętego wspólnością majątkową ustawową następujące kwoty:
a. kwotę 39.768,23 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 14 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty
b. kwotę 10.995,03 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 14 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

wyrok

Poprzedni wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank
Następny wpis
Wygrana z Getin Noble Bank S.A.
Menu