Wygrana z Bankiem mBank S.A

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank S.A z siedzibą w Warszawie
ustalił nieistnienie stosunku prawnego mającego wynikać z umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem CHF zawartej między naszym klientem a Bankiem. Tym samym uznał umowę między naszym klientem a Bankiem za nieważną.
Zasądził od mBank S.A  na rzecz klientów łącznie kwotę 331 217,90 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 lutego 2021 r. do dnia zapłaty.

 

 

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP.
Następny wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank
Menu