Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International ustalił, że umowa między naszym klientem a Bankiem jest nieważna i zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz klientów kwotę 147.359,64 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lipca 2022 roku do dnia zapłaty, a także  kwotę 443,70 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lipca 2022 roku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.
wyrok

 

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem PKO BP.
Następny wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank
Menu