Wygrana z Bankiem Raiffeisen Bank International

Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2022 roku w Radomiu na rozprawie
sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International AG  z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa jest nieważna. Zasądził od Raiffeisen Bank International  na rzecz naszej klientki kwotę 22.623,39 PLN oraz 23.157,75 CHF  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 2 marca 2021r do dnia zapłaty. Wyrok zapadł po niespełna 1 roku i 10 miesiącach od dnia złożenia pozwu.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.
wyork Frankowy

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Santander Bank Polska SA
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem BPH S.A.
Menu