Wygrana z mBank S. A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank S. A. ustalił, że  nie istnieje stosunek prawny wynikający z nieważnej Umowy nr o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF z dnia 2007 r., zawartej pomiędzy BRE Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym pozwanego) a naszą klientką.
Zasądził od mBank na rzecz kwotę 250 514,39 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od następujących kwot:
a. 250 514,34 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset czternaście złotych 34/100) od dnia 10 marca 2020 r. do dnia zapłaty,
b. 0,05 zł (5/100) od dnia 20 maja 2022 r. do dnia zapłaty.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Raiffeisen Bank International
Następny wpis
Wygrana z Bankiem mBank
Menu