Wygrana z Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Getin Noble Bank ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartą między naszymi klientami a Bankiem. Zasądził od Getin Noble Bank na rzecz naszych klientów kwotę 305.077,97 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 lipca 2021 roku do dnia 4 maja 2022 roku; z tym zastrzeżeniem, że zapłata powyższych kwot, wskazanych w niniejszym punkcie nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powoda zapłaty na rzecz pozwanego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwoty 653.088,85 zł albo zabezpieczeniem przez powoda roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty.

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z Bank Millennium S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem PKO Bank Polski
Menu