Prawomocny wygrany wyrok z Bankiem Millennium

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Millennium spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie
o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego  od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia 4 marca 2022 r., sygn. akt XXVIII C 364/21 oddalił apelację i tym samym uznał, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna.

 

Poprzedni wpis
Wygrana z mBank S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem Santander Bank Polska SA
Menu