Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie
na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia 10 stycznia 2022 r., sygn. akt I C 340/18 zmienił zaskarżony wyrok uznając umowę za nieważną.
Tym samym, nasz klient został uwolniony od kredytu.
Wyrok jest prawomocny.

wyrok

 

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z mBank
Następny wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Menu