Wygrana z Bankiem mBank

Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
uznał umowę  NIEWAŻNĄ. zasądził od mBank  łącznie na rzecz naszych klientów kwotę 311.972,81 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 14 października 2020r. do dnia zapłaty.

 

 

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z mBank S. A.
Następny wpis
Wygrana z Bank Millennium S.A.
Menu