Wygrana z Bankiem mBank S.A.- unieważnienie kredytu w USD!

Kolejny kredyt unieważniony, tym razem w USD!
Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 634.754,97 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17.09.2021 r. do dnia zapłaty.

To pokazuje, że można się Uwolnić nie tylko od toksycznego kredytu w CHF, ale również dolarach! Pozew został złożony 12.10.2021 r., klient na wyrok czekał rok i jeden miesiąc. To pokazuje, że warto iść do sądu. Tylko tak możemy uwolnić się skutecznie od kredytu.
Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

Umowa kredytowa w dolarach

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Getin Noble Bank
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z mBank
Menu