Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Koszalinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa między naszymi klientami a Bankiem jest nieważna.  Zasądził od pozwanego Banku na rzecz powodów łącznie kwoty: 306.948,59 zł, 2.530 CHF  i 22.246,92 USD wraz z odsetkami ustawowymi od w/w kwot od dnia 8 grudnia 2020r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.
wyrok BPH S.A

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z mBank S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem mBank S.A.
Menu