Wygrana z Bankiem Santander Consumer S.A.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
uznał umowę miedzy naszym klientem a Bankiem za nieważną. Zasądził od strony pozwanej Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz powoda kwotę 330.079,65 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 grudnia 2020r. do dnia zapłaty. Wyrok zapadł po niespełna 1 roku i 11 miesiącach od dnia złożenia pozwu. Powództwo główne zostało uwzględnione w całości.

wyrok

 

 

 

 

Poprzedni wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem BPH S. A.
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok z Deutsche Bank Polska
Menu