Wygrana z mBank S. A.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
ustalił, że umowa między naszymi klientami, a Bankiem jest nieważna.
Zasądził od pozwanego mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 426 275,40 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28.04.2021 r. do dnia zapłaty.
3. zasądza od pozwanego mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10 800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 11 834 zł od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

wyrok z mBnak

 

Poprzedni wpis
Uproszczenia przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych
Następny wpis
Co wyrok TSUE oznacza dla frankowiczów? Wyjaśniamy.
Menu