Wygrany Prawomocny wyrok z Getin Noble Bank S. A

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy  przeciwko Getin Noble Bank S. A. z siedzibą w Warszawie
o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 13 kwietnia 2021r., sygn. akt XXV C 1047/18, uznał umowę kredytową  na nieważną.

wyrok prawomocny

 

 

Poprzedni wpis
Wygrana z bankiem Pekao S.A.
Następny wpis
Sprawdź termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 r!
Menu