Wygrana z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2021 roku w Warszawie na rozprawie sprawy przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił nieistnienie stosunku prawnego w postaci umowy kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej łączącej powódkę z pozwanym. Tym samym uznał, że umowa jest nieważna.  Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 85.950,84 zł  oraz kwotę 26.397,75 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od ww. kwot od dnia 27 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty a także od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.817 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Poprzedni wpis
Wygrana przeciwko Fortis Bank Polska S.A.
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok przeciwko mBank S.A. – umowa nieważna!
Menu