Wygrany Prawomocny wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie następującym: przewodniczący: Sędzia SA Ewa Kaniok
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 września 2021 r. sprawy z powództwa naszego klienta
przeciwko Getin Noble Bank spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
na skutek apelacji pozwanego  od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2020 r., sygn. akt I C 824/17
orzeka:
1. oddala apelację;
2. zasądza od Getin Noble Bank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz klientki kwotę 11.250 (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Poprzedni wpis
Wygrana przeciwko BPH Spółka Akcyjna
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok przeciwko mBank
Menu