Wygrana przeciwko BPH Spółka Akcyjna

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym: przewodniczący Sędzia Ewa Tomczyk,
protokolant sekr. sąd. Dorota Piątek  po rozpoznaniu w dniu 22 września 2021 roku w Piotrkowie Trybunalskim  na rozprawie sprawy z
przeciwko Bankowi BPH Spółce Akcyjnej w Gdańsku  uznał umowę kredytu waloryzowanego za nieważną. 

Zasądził od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku na rzecz powodów kwoty: po 305.038,47  oraz po 13.075  franków szwajcarskich wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę po 5.917,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Poprzedni wpis
Wygrana na rzecz kredytobiorcy przeciw Raiffeisen Bank International
Następny wpis
Wygrany Prawomocny wyrok przeciwko Getin Noble Bank
Menu