Wygrana przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilnyw składzie: przewodniczący: Sędzia Mariusz Metera
protokolant: Aniela Zając po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 września 2021 roku w Warszawie sprawy  przeciwko Santander Bank Polska Spółce Akcyjnej w Warszawie uznał umowę kredytu waloryzowanego za nieważną.  Zasądził od pozwanego Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej na rzecz powoda  kwotę 422.762,95 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty:
a) 425.478,89 zł od dnia 26 kwietnia 2021 roku do dnia 21 maja 2021 roku;
b) 422.762,95 zł od dnia 22 maja 2020 roku do dnia zapłaty.
Zasądził od pozwanego Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powoda  kwotę 11.817 zł (jedenaście tysięcy osiemset  tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800 zł  tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

 

Poprzedni wpis
Prawomocny wyrok w sprawie frankowej przeciwko BPH S.A. (portfel GE Money Bank S.A.)
Następny wpis
Kolejna wygrana z bankiem BPH S.A.
Menu