Wybierz język

RODO

Co to jest  RODO?

RODO to Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zastępuje dotychczasowo obowiązującą polską ustawę o ochronie danych osobowych (UODO).

 

 

Kogo dotyczy?

Każdego przedsiębiorcę na obszarze  Unii Europejskiej.

 

Co zmienia?

RODO nakłada na administratorów danych (przedsiębiorców, przedsiębiorstwa) nowe obowiązki, a także w sposób diametralny zmienia podejście do ochrony danych osobowych, jak również zasad prowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych.  Potrzebne będzie w szczególności przeprowadzenie określonych analiz związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, opracowanie i wprowadzenie zmian w istniejących procedurach oraz modyfikacja procesów biznesowych obowiązujących u przedsiębiorcy (obieg informacji), oraz modyfikacja systemów informatycznych.

Od kiedy będzie egzekwowane?

Rozporządzenie funkcjonuje od 2016 r.  Przepisy RODO zaczną być egzekwowane od 25 maja 2018 roku.

 

Jakie kary grożą za brak wdrożenia RODO?

Do 20.000.000,- EUR,  lub  4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

 

 

Jak wdrożyć RODO ? Etapy: 

 

ETAP I – przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowych regulacji RODO ,

ETAP II – przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego,

ETAP III – opracowanie harmonogramu wdrożenia RODO w poszczególnych obszarach działalności,

ETAP IV – opracowanie  rejestru czynności dla poszczególnych procesów przetwarzania,

ETAP V – przeprowadzenie analizy ryzyka procesów przetwarzania pod kątem oceny skutków czynności

ETAP VI – przeprowadzenie audytu powdrożeniowego,

ETAP VII – opracowanie dokumentacji prawnej uwzględniającej wymogi RODO.

 

 

W czym może pomóc nasza Kancelaria?

Pomoc w organizacji procesu wdrożenia RODO (Etapy) poprzez ocenę ryzyka lub ocenę skutków dla ochrony danych, przygotowanie klauzul zgód, proceder i polityk, umów oraz szkolenie dla pracowników z RODO.

 

Bezpłatna Broszura podsumowująca zmiany przepisów, jak ją dostać?

Uzupełnij poniższy formularz w treści wiadomości wpisując: RODO – bezpłatny formularz, oraz nazwę swojej firmy, a otrzymasz bezpłatną broszurę w wersji elektronicznej, która ukazuje przepis obecnie obowiązujący oraz jak będzie wyglądał jego odpowiednik wedle przepisów RODO.

 

 

 
 

Kancelaria o RODO:

© 2017 RACHELSKI & WSPÓLNICY Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa
Projekt i wykonanie: logo firmy MEETMEDIA